Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Επενδύστε Σίγουρα & Έξυπνα!

Επενδύστε σίγουρα & έξυπνα
με ελάχιστο εγγυημένο κεφάλαιο!

Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Επενδύστε Σίγουρα & Έξυπνα!

Επενδύστε σίγουρα & έξυπνα
με ελάχιστο εγγυημένο κεφάλαιο!

Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

V1929: Στο χώρο για
περισσότερα από 20 χρόνια

Η ομάδα της V 1929, μαζί με τους συνεργάτες της δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας περισσότερα από 20 χρόνια.

Η εταιρία χρησιμοποιεί κεφάλαια ιδιωτών επενδυτών και ιδία κεφάλαια για την κατασκευή έργων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια η οποία πωλείται στο δίκτυο.

Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν εγγυημένο το αρχικό τους κεφάλαιο γιατί λαμβάνουν μερίδια της εταιρείας με εύκολη μεταβίβαση.

Κάθε χρόνο θα λαμβάνουν μερίδιο των κερδών άνω του 10% της επένδυσής τους.
Το ελάχιστο ποσό για κάθε επενδυτή είναι τα 1.000€.

Συστήνοντας και άλλους επενδυτές, η εταιρία δίνει δώρο 2% επί του κεφαλαίου σε μερίδια της και σε δεύτερο επίπεδο σύστασης 1% επί του κεφαλαίου.

Τα πεδία στα οποία επενδύουμε είναι:

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τι είναι η πράσινη ενέργεια;

«Πράσινη» χαρακτηρίζεται η ενέργεια εκείνη που παράγεται από Ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια και οι αρνητικές της συνέπειες πιο αισθητές. Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και την προστασία του, την ανάπτυξη και την πρόοδο, να στραφούμε προς τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη χαμηλού κόστους παραγωγή εναλλακτικών, πράσινων μορφών ενέργειας με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρούνται η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ. Ονομάζονται ανανεώσιμες ή «ήπιες» μορφές ενέργειας καθώς για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση φυσικών πόρων που υπάρχουν ελεύθεροι στο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι «φιλικές» στο περιβάλλον καθώς δεν εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα ή υδρογονάνθρακες, όπως οι συμβατικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται ευρέως.

Τι είναι η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ);

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (σύμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι η Ηλεκτρική Ενέργεια η οποία προέρχεται από:

Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα της Πράσινης Ενέργειας;

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι τα εξής:

Τι είναι οι Πράσινες Επενδύσεις;

Οι επενδύσεις που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι αποκλειστικά προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν υιοθετήσει περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στην παραγωγική τους διαδικασία ή εμπλέκονται μερικώς με πράσινα έργα – ακόμη και εταιρείες που δίνουν πίσω ένα μέρος των κερδών τους σε δράσεις που αντισταθμίζουν το αρνητικό αποτύπωμά τους στο περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
09:00-17:00